Lojistik Terimleri Sözlüğü – J –

Jettison: Gemi tehlikedeyken malzemelerin gemiden atılmasına denir.

Joint Rate (Müşterek Navlun Ücreti): Birinci taşıma noktasından diğerine kadar uygulanan fiyat. Bu ulaşım sistemleri hatlar arasında anlaşılmış ve onaylanmış tek tarifedir.

Just In Time Delivery System: Malzemenin, gereken zaman ve miktarda, gereken yerden alınıp gereken yere istenilen koşullarda sevkiyat ve teslimatına yönelik sistemdir.