KALİTE POLİTİKAMIZ

Grubumuz, her zaman en doğru lojistik çözümlerin sunulması için çalışır.

En doğru lojistik çözümler; zaman, maliyet ve hizmet kalitesinin birlikte ve eş zamanlı sunularak müşterilerin ihtiyaçlarının karşılanması ve beklentilerinin gerçekleştirilmesidir. Bunun için;
Dinamik ve nitelikli insan kaynağına sahibiz.
Modern ve teknolojik operasyon alt yapı ile çalışırız.
En yüksek performans ile çalışmayı hedefleriz.
Müşterileri ile birlikte çalışarak müşterinin ihtiyacına en uygun projeleri üretiriz
Lojistik operasyonlarda kesintisiz ve sürdürülebilir performans için “Operasyonel Riskleri” yönetiriz.

İş Sağlığı ve Emniyeti

Tesislerdeki çalışanlarımızın ve şoförlerimizin çalışma ortamlarını daha sağlıklı ve emniyetli hale getirmek için gerekli bütün iş sağlığı ve emniyet uygulamaları uygulanır ve bütün çalışanlarımız buna yönelik çalışır.

Ayrıca; üçüncü şahıslara karşı olan sorumluluğumuz gereği bütün lojistik operasyonlarımızda üçüncü şahısların da emniyeti için her türlü tedbirler alınır.

Sürdürülebilirlik

Hanzade Lojistik Grup, topluma ve çevreye saygı bilinciyle sürdürülebilirlik ilkelerini bütün iş süreçlerinde benimser ve uygular.

Çevrenin ve yeşilin korunması ve daha az gürültü ortam için hepsi Euro 5 ve Euro 6 öz mal araçlarla hizmet verilir.
Mobil veri sistemi ile 7/24 izlenerek elde edilen bilgiler ile araçların çevreye etkisi kontrol altına alınır.
Bütün tesislerde enerji tasarrufu ve çevrenin korunmasına uygun çalışmalar yapılır.
Bütün çalışanların iş emniyeti için gerekenler en üst sevide uygulanır.
Üçüncü kişilerin emniyeti için gerekenler, en üst seviyede uygulanır.
Çalışanlar için “fırsat eşitliği” ve “eşit koşullar” sunulur.
Çalışanların iş, aile ve özel yaşam dengesine önem verilir.
Sosyal sorumluk projeleri uygulanır.

Şirketimizin ISO 9001 Kalite standartlarının yakın takipçisi olarak aşağıda belirtilirmiş olan politikaları benimseyip en verimli şekilde uygulamayı kendisine amaç edinmiştir.

* Şirket itibar ve saygınlığını korumak ve yükseltmek.

* Teknolojik ve bilimsel gelişmeleri izlemek.

* Tedarikçilerin kalite düzeylerinin kontrollerini elde tutmak, bu firmaları denetleyerek ekip çalışmalarına katılımlarını sağlamak.

* Doğru, verimli, karlı fikirlerin bilgili, deneyimli beyin gücüyle ortaya çıktığını şirket kalite prensibi olarak kabul etmek. Bu doğrultuda şirkete nitelikli insanlar kazandırmak..

* Çalışanların sağlığına ve iş güvenliğine önem vermek. Yapılan tüm işlerde yazılmış ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun çalışmak.

* Ülkeye faydalı olmak, sürekli gelişmek ve uluslararası arenada ismi bilinen bir dünya şirketi olmak.

* İşlerin planlanmasında ve yürütülmesi aşamasında çevreye verilecek etkileri en aza indirecek önlemleri almak. Etkin bir çevre bilinci yaratarak gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakılmasında örnek bir şirket olmak