LOJİSTİK – A
 • Altıncı Parti Lojistik Hizmet Sağlayıcı (6PL)

  Büyük veri (big data) analizi yoluyla lojistik sektöründe müşteriler ve tedarikçiler arasında uzun süreli, dinamik ve stratejik ilişkiler oluşturmak üzere özel olarak tasarlanmış yazılım platformu oluşturan araç, depo vb varlıkları olmayan şirket

 • A Kanalı

  Başka bir kanalda bulunmayan birinci kalite ürünlere ait satış kanalı

 • A.T.A. Karnesi

  1) Eşyaların gümrük vergisine tâbi tutulmadan geçici kabulüne imkan sağlayan ve milli gümrük belgesi yerine kullanılmak üzere düzenlenen belge. 2) Gümrük anlaşmaları kapsamında, eşyanın bir ülkeye geçici girişinde gümrük vergilerinden muaf tutulması ve gümrük formalitelerinin azaltılmasını sağlamak amacıyla üye ülke yetkili makamlarınca verilen anlaşma eki olan belge.

 • A.TR. Dolaşım Belgesi

  1) Türkiye ile Avrupa Birliği’nde serbest dolaşımda bulunan eşyanın Katma Protokol’de öngörülen tercihli rejimden yararlanabilmesi için ihracatçı ülke yetkili kuruluşlarınca düzenlenen belge (Bir malın hangi ülkeden geldiğinin ve ne gibi bir gümrük tarifesinin uygulanması gerektiğinin kolaylıkla saptanması amacıyla düzenlenmektedir.). 2) Türkiye veya Avrupa Birliği kaynaklı olan veya sayılan, ya da Birlikte serbest dolaşım hâlinde bulunan eşyanın Katma Protokol hükümlerinden yararlanabilmesini sağlamak üzere, ihracatçı ülke yetkili kuruluşlarınca düzenlenip, gümrük idârelerince vize edilen belge.

 • Aktif İstif

  Sürekli hareket hâlinde bulunan yük istifi.

 • Aktif Devrilme Koruması

  Araçlarda devrilme tehditini algılayarak önleyen sistem

 • ABC Faturalama

  Özel faaliyetlere yönelik olarak, faaliyet tabanlı faturalama işlemi (Bu eylem, öncelikli olarak üçüncü parti lojistik (3PL) şirketler için tasarlanmıştır. Faturalandırılabilir ücretlerin hesaplanmasına olanak tanır. Örneğin, bir 3PL şirketi, depolama ve diğer katma değerli faaliyetlerin yanısıra, her bir satış fişi/faturası için işlem ücreti belirleyebilir.).

 • ABC Sınıflandırma Yöntemi

  1) Stokta bulunan malzemelerin devir hızı, miktar, değer vb. ölçütlere göre sınıflandırılması, 2) Depoda bulunan malzemelerin hareket sıklığına göre sınıflandırılması

 • Anti Patinaj Sistemi

  Taşıtlarda tekerlek çekiş yeteneği kaybolduğunda bu durumu algılayarak tekerlek hareketini yavaşlatan ve kaymaları önleyerek, sürücüye yanal ve uzunlamasına dinamik kontrol yeteneği sağlayan sistem

 • Aktif Stok

  Belli dönemlerde sipâriş edilen ve talebi o dönemde karşılamak üzere elde bulundurulan stok (İki sipâriş arası sürede, ortalama talebi karşılamak için bulundurulan stoklardır).

 • Adres

  Depoda yüklerin konulacağı lokasyonların konumlarını belirlemek için kullanılan, sayı ve/veya karakterlerden oluşan bir kombinasyon.

 • Adresleme

  Depo içerisinde stoklanan ürünleri belirli bir düzen içerisinde izlemek amacıyla, malzeme konacak lokasyonların, gereksinime uygun bir düzen içerisinde kodlandırılması veya numaralandırılması işlemi.

 • Aframaks Gemi

  Orta büyüklükteki gemi (Genellikle 80.000-120.000 DWT arası tanker gemilerdir. Orta uzaklıktaki mesafelere ham petrol taşımak için idealdir. Büyük tankerlerin giremediği küçük limanlar için kullanılır.).

 • Acente

  Bkz: AgentBkz: AgentBkz: AgentBkz: AgentBkz: AgentBkz: AgentBkz: AgentBkz: AgentBkz: AgentBkz: AgentBkz: Agent

 • Acente

  Bir lojistik şirketin merkez kuruluşu dışında bir bölgede, onun adına hizmet veren kuruluş veya birey (Genellikle komple yük bazında çalışırlar).

 • Anlaşma

  Tedârik hizmetlerinde, koşulları önceden ve net olarak tanımlamak üzere ilgili taraflar arasında varılan mutabakat metni.

 • Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü

  Özellikle EDI (Elektronik Veri Transferi) standartlarının belirlenmesi için bâzı alanlarda Amerikan ulusal standartlarını geliştirmek, sürdürmek ve resmî olarak duyurmak için yetkilendirilmiş olan, kâr amacı gütmeyen bir organizasyon.

 • Amerikan Palet

  Kuzey Amerika ülkelerinde kullanılan l00 cm x l20 cm ölçülerindeki palet.

 • API Anahtarı(Kodu)

  Şirketlerin izin verdiği kapsamda verilere erişmek için diğer şirketlere verdiği kod. ( Örneğin kargo şirketleri birbirlerine taşıttıkları yükler için bu şekilde entegre olmaktadır.).

 • ARA Limanları

  Kuzey Denizindeki Amsterdam, Rotterdam ve Antwerp Limanları.